Română | Engleză

Servicii Juridice - Infiintare ONG

Infiintare ONG

Asociatii de proprietari

Cabinetul va ofera servicii constand in redactare acte si efectuarea tuturor demersurilor ce sunt necesare in vederea constituirii si inscrierii Asociatiei de Proprietari.

Procedura infiintarii asociatiei de proprietari este reglementata de Legea Locuintei nr. 114/1996, Normele Medologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Asociatii si Fundatii

Cabinetul va ofera servicii constand in redactare acte, efectuarea tuturor demersurilor ce sunt necesare in vederea constituirii si inscrierii ascociatiilor si fundatiilor.

Infiintarea asociatiilor si fundatiilor este reglementata de O.G. nr. 26 din 2000, ale carei prevederi insa nu se aplica partidelor politice, sindicatelor si cultelor religioase.